Global ekonomik görünümde risk de fırsat da var

Global ekonomik görünümde risk de fırsat da var

On Bir numara Kalkınma Planı’nda, küresel iktisatta müdafaacı ticaret siyaseti eğilimleri, Çin ekonomisindeki ivme kaybı, Brexit’e ilişkin gelişmeler ve özel sektörün yüksek borçluluğunun “risk” ögesi olmaya devam edeceği vurgulandı, gelişmiş ülkelerin para siyasetlerindeki destekleyici duruşun devam etme eğiliminin ise kırılganlıkları öteleyebilecek “fırsat” olarak ortaya çıktığının altı çizildi.

TBMM’ye sunulan On Bir numara Kalkınma Planı’nda (2019-2023) “Küresel Gelişmeler ve Eğilimler” başlığı altında, global ekonomik görünüme ait tespitlere konum verildi.

Global iktisadın, imalat endüstrinde gözlenen yavaşlama ve ticaret savaşları sebebiyle ivme kaybettiğine mekan verilen planda, artan borçluluk ve azalan tasarruf nispetlerinin orta vadede ekonomileri finansal ve makroekonomik istikrar açısından şoklara karşı daha kırılgan hale getirdiğine işaret edildi.

Gelişmiş ülkelerin para siyasetlerindeki destekleyici duruşun devam etme eğiliminin bu kırılganlıkları öteleyebilecek bir fırsat olarak ortaya çıktığı belirtilen planda, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Önümüzdeki döneme ilişkin küresel ekonomik görünüm, aşağı yönlü risklerin öne çıkması nedeni ile zayıflamıştır. Müdafaacı ticaret siyaseti eğilimleri, Çin ekonomisindeki ivme kaybı, Brexit’e ilişkin gelişmeler ve özel sektörün yüksek borçluluğunun yarattığı finansal kırılganlıklar risk ögesi olmaya devam edecektir. Küresel finansal koşulların kötüleşmesi durumunda gelişmekte olan piyasalara kapital girişlerinde düşüş yaşanması önemli riskler arasındadır. Ticaret savaşları yalnızca kısa dönemli değil, oluşan belirsizlik ortamı ve yatırım-ticaret kararlarının ertelenmesi nedeniyle küresel ekonomik görünüme ilişkin orta ve uzun dönemli beklentileri de olumsuz etkilemektedir.”

Global iktisatta beklentiler

Planda, yaşanan gelişmeler neticesinde 2014-2018 devrinde yıllık ortalama yüzde 3,6 büyüyen yerküre iktisadının 2019’da ivme kaybederek yüzde 3,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi, kelam konusu periyotta gelişmiş iktisatların yıllık ortalama yüzde 2,1, gelişmekte olan memleketlerin ise yüzde 4,6 büyüdüğünün altı çizilerek, 2019’da bu nispetlerin bir ölçü ivme kaybıyla sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 4,4 olacağı iddia edildi. Plan periyodunda (2019-2023) ise gelişmekte olan iktisatların toparlanma kaydederek yıllık ortalama yüzde 4,7 büyümesi öngörülürken, gelişmiş iktisatların de yüzde 1,7 büyüyeceği belirtildi.

Euro Ortamı ortalama yüzde 1,4 büyüyecek

Brexit nedeniyle Birleşik Krallık ve birçok Avrupa devletinin büyüme varsayımlarının aşağı cepheli revize edildiği hatırlatılan planda, 2019-2023 devrinde Euro Kesimi’nin yıllık ortalama yüzde 1,4 büyüyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

İstihdam piyasasındaki olumlu gelişmelere karşın, münhasıran Euro Kesimi’nde büyüme ve pahalılık gayelerinden hala uzak olunduğuna işaret edilen planda, global ticaretteki belirsizliklerin artması sebebiyle gelişmiş devlet merkez bankalarından daha destekleyici bir duruş beklendiği vurgulandı.

Planda, münhasıran ABD ve Çin arasında karşılıklı misillemelerle ilerleyen ticaret tansiyonlarının yanında dünya umumunda zayıflayan yatırımlar ve üretimle bir arada gelecek dönemde dünya ticaret hacminin finansal bunalımdan bu yana en düşük seviyelerde seyretmesinin beklendiği, 2019-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,8 artmasının öngörüldüğü aktarıldı.

fxweb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir