EBRD yeni Türkiye stratejisini açıkladı

EBRD yeni Türkiye stratejisini açıkladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2019-2024 devrinde Türkiye finans kolunun dayanıklılığının artırılması ve kapital piyasalarının güçlendirilmesi, memleketin malumat iktisadının geliştirilmesi, hususî kolda ekonomik kapsayıcılığın ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile Türkiye’nin yeşil iktisada geçişinin hızlandırılması ve bölgesel güç ilişkilerinin desteklenmesine odaklanacak.

Banka açıklamasına nazaran, EBRD, beş yıl boyunca Türkiye’deki yatırımlarına ve siyasetlerine cephe verecek olan yeni stratejisini açıkladı. Türkiye’deki değerli yatırımcılardan olan banka, yüklü olarak kişisel kesim odaklı çalışıyor. Banka yatırım yapmanın yanı sıra, memleket iktisadını çağdaşlaştırmaya ve güçlendirmeye yardımcı olacak siyasetlere da destek veriyor.

EBRD, 2019-2024 devrinde Türkiye finans bölümünün dayanıklılığının artırılması ve anapara piyasalarının güçlendirilmesi, memleketin malumat iktisadının geliştirilmesi, kişisel kolda ekonomik kapsayıcılığın ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile Türkiye’nin yeşil iktisada geçişinin hızlandırılması ve bölgesel kuvvet temaslarının desteklenmesine odaklanacak.

EBRD Lideri Suma Chakrabarti, Türkiye’ye yaptığı bir ziyaret sırasında “EBRD ve Türkiye’deki hususî bölümün birlikte keşfedeceği heyecan verici birçok yeni alan var. Geçmişi gurur verici inovasyonlarla dolu bir kalkınma bankası olarak bu keşifte öncü bir rol üstlenmek için gerekli donanıma sahibiz. EBRD sadece uygun gün dostu değildir. Uzun vadeli sonuçlar da bizim için çok değerlidir. Evvelden olduğu üzere, bugün de Türkiye için ve buradaki kişisel kolu desteklemek için çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Chakrabarti’nin ziyareti ve yeni stratejinin tanıtılması, birebir vakitte EBRD’nin Türkiye iktisadına büyük ekler sunarak geçirdiği 10 yılın kutlaması niteliği taşıyor.

Banka, geçen 10 yılda sürdürülebilir kuvvet, altyapının uygunlaştırılması, küçük şirketler de dahil hususî bölümün yarışma gücünün artırılması, lokal anamalın ve mahallî para ünitesi piyasalarının geliştirilmesine yatırım yapmanın yanı sıra hatunlara, gençlere ve kırsal kesimde yaşayanlara daha çok iş ve iş odaklı eğitim fırsatlarının sunulmasını teşvik etmeye odaklandı.

EBRD bugüne kadar 300 girişime 11,5 milyar euro kıymetinde yatırım yaptı ve bu teşebbüsler için dış menşelerden 2,3 milyar euro finansman desteği sağladı.

Bankanın Türkiye’deki yatırımlarının yarısı sürdürülebilir güçlerin ve asılların kullanılmasını teşvik ederek yeşil ekonomiyi destekliyor. Bankanın yatırımları her yıl 2,4 milyon binek arabanın yarattığı tesire eş kıymet olan 11,3 milyon ton CO2 salınımını engelliyor. Banka, 3 GW’lık şurası yenilenebilir güç kapasitesi oluşturan rüzgar, güneş ve jeotermal güç girişimlerini direkt yahut Türkiye’deki iş ortağı bankalara kredi vererek finanse etti. Bu kapasite, devlet genelindeki yekun heyeti yenilenebilir güç kapasitesinin yüzde 7’sini oluşturuyor.

– EBRD, 20’den çokça finansal kuruluşa 2 milyar euro finansal destek verdi

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) büyümesine ek sunmak için EBRD, devletteki banka, leasing şirketleri ve faktöring firmaları üzere 20’den ziyade finansal kuruluşa uzun vadeli fon sağlayarak 2 milyar euro finansal destek verdi.

EBRD ayrıyeten, Avrupa Birliği, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye üzere hibe verenler sayesinde devlet genelindeki 850 KOBİ’ye danışmanlık desteği sunarak büyümelerine ve 4 binden ziyade yeni iş imkanı yaratmalarına yardım etti.

Bankanın İş Hayatında Hatun isimli programı sayesinde 20 bin bayan teşebbüsçü finansman, danışmanlık ve eğitim aldı.

Banka yaklaşık 30 Türk şirketine ortak olarak bu şirketlerin kalkınmasına destek oldu. Ayrıyeten, Türkiye odaklı dokuz şahsi anapara ve teşebbüs anaparası fonuna yatırım yaparak bu fonların mahallî firmalara 1,1 milyar euro yatırım yapmasına imkan sağladı. EBRD’nin yatırımcı olduğu birkaç bölgesel fon, Türk işletmelerine yaklaşık 800 milyon euro yatırım yaptı.

Banka, Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerine finansman sunarak bu şirketlerin çevresel ve içtimaî standartlarını yükseltti; araştırma ve geliştirmenin yanı sıra yeni pazarlar keşfetmeye daha çok yatırım yapabilmelerine imkan sağlarken, gençlere eğitim verilmesini ve bayanlara daha ziyade iş imkanı yaratılmasını teşvik etti.

– EBRD finansmanının 2,6 milyar eurodan ziyadesi tarım kesimine

EBRD finansmanının 2,6 milyar eurodan ziyadesi tarıma ve tarım eserlerinin piyasaya sunulması için gereken üretim, sürece, ambalajlama ve dağıtım üzere aşamalara ayrıldı. Banka, başkaca Türkiye’deki ticari bankalarda çalışan kredi mütehassısları için yenilikçi bir aracın geliştirilmesine yardımcı oldu. Bu yenilik sayesinde kredi eksperleri 2,6 milyar euro bedelinde 460 bin tarım kredisi verdi.

EBRD, Türkiye’nin altyapısının geliştirilmesinde de değerli bir rol oynadı. Banka, kişisel dalın kamu-özel bölüm paydaşlığı programları da dahil altyapı kolunda daha faal olmasına imkan sağlayan bir yasal çerçeve tasarlanmasına yardım etti. Banka, İstanbul Boğazı’nın altındaki Avrasya Tüneli’nin ve ileri teknolojilerle donatılmış hastanelerin inşaatlarını finanse etmek için bu iştirak programlarını kullandı.

EBRD’nin finanse ettiği devlet genelindeki sekiz yeni kent hastanesi, bin insana düşen yatak sayısı OECD ortalamasının yarısından düşük olan Türk sıhhat sistemine 13 bin 462 yeni yatak kazandıracak.

Ayrıyeten İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Çanakkale’nin de aralarında bulunduğu sekiz kent, EBRD’nin finanse ettiği toplu taşıma, su hizmetleri ve atık idaresi üzere yeni altyapılar sayesinde kent sakinlerinin ömür kalitesi yükseltebildi.

Yeni gelişen bir tahvil piyasasını destekleyen banka, finansman için kapital piyasalarına muhtaçlık duyan mahallî şirketlerce ihraç edilen Türk lirası cinsinden sekiz tahvile yatırım yaptı. Banka ayrıyeten, iki altyapı girişimi tahviline ve lokal bankalarca ihraç edilen taşınmaz ipotek teminatlı üç munfasıl tahvile de yatırım yaptı. Son 10 yıldır memlekette yatırımcı rolü üstlenen EBRD, biri Londra Borsası’nda olmak üzere beş Türk şirketinin halka arz edilmesine aracı oldu.

fxweb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir